chomjun.com

ชมจันทร์ฟังเพลงซึ้ง


ชมจันทร์ | กลอน

 หนึ่งในไม่กี่คน - โบ สุนิตา ลีติกุล
ไม่เหมือนใครเธอคนนี้พร้อมเคียงข้าง
ไม่อ้างว้างเธอคนนี้มีไม่เหงา
อยากสละคำว่า‘ฉัน‘เปลี่ยนเป็น‘เรา‘
เปลี่ยนจากเงาความเหงาเป็นสีชมพู

กี่หมื่นร้อยดีเหมือนเธอ...ยังไม่รู้
แค่รู้อยู่ตอนนี้...หากเอ่ยถาม
อยากกุมมือร่วมทางเดินทุกๆยาม
ทุกข์สุขยาม...ให้ใจฉันได้เจอกับรัก..ดีๆ

ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com