chomjun.com

ชมจันทร์ฟังเพลงซึ้ง


ชมจันทร์ | กลอน

 หยดน้ำ - เบิร์ด
เพียงไม่ช้าไม่ให้เธอรอนาน
จะสร้างธารหยดน้ำใสมอบให้เธอ
วันล่ะเล็กหยดล่ะน้อยแต่เสมอ
ส่งเสนอค่อยๆเจอจะดีไหม
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com