chomjun.com

ชมจันทร์ฟังเพลงซึ้ง


ชมจันทร์ | กลอน

 อ้ายลืมทุกคำ น้องจำทุกนาที - ต่าย อรทัย
อันความจำล้านนาที ลึกฝัง...ซีรีบรัม
การกระทำเสียงพูดคำ ก็ยัง...อาจลืมหลง
หากแต่เพียงเรื่องของเธอ ไม่เคย...ลืมได้ลง
เพราะมันคงฝังตรึงลึก จมลึก...ในหัวใจ

ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com