chomjun.com

ชมจันทร์ฟังเพลงซึ้ง


ชมจันทร์ | กลอน

 สักคนบนฟ้า - ทราย นววรรณ
ตะวันลับ จนอับแสง อาทิตย์ส่อง
ใจเหม่อมอง รอหนึ่งคน จากบนฟ้า
แค่ใครซักคน ไม่หลอกลวง ดลเมตตา
มาห่วงหา รักห่วงหวง และเป็นห่วงกัน

ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com