chomjun.com

จันทร์เหงา

จันทร์เหงาๆ เก็บกลอนเศร้า กลอนน้ำเน่า เรื่องเสียใจ
กลอนคึดถึง บ่นรำพึ่ง ถึงคนไกล
กลอนส่วนนี้เก็บไว้ให้ คนใจโซๆ

ชมจันทร์ | กลอน

 แม่
แลเบื้องฟ้าแสงพร่าปรุพลุวันแม่
ต่างสุขแท้คนรักแม่เปร่งดอกศรี
รักที่สุดรักฝุดๆแม่คนดี
เศร้าทวีเราตอนนี้แม่ห่างกาย

นึกถึงครากินผักปลาพร้อมหน้าครบ
ก่อนเรียนจบสุขคนึงไม่จางหาย
อยู่ทางนี้แสนเหนื่อยล้าเมืองวุ่นวาย
น้ำตาชายไหลหลั่งรินถึงแม่เอย
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com