chomjun.com

จันทร์เหงา

จันทร์เหงาๆ เก็บกลอนเศร้า กลอนน้ำเน่า เรื่องเสียใจ
กลอนคึดถึง บ่นรำพึ่ง ถึงคนไกล
กลอนส่วนนี้เก็บไว้ให้ คนใจโซๆ

ชมจันทร์ | กลอน

 คำว่าแอบรัก
อยากเดินหาพุ่งตรงไปใจไม่กล้า
เธอนางฟ้าที่แสนงามยามจันทร์ฉาย
ยิ้มเสน่ห์ตาหวานซึ้งแทบบ้าตาย
น้อยใจชายแบบเราแค่ยิ้มมอง

ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุก
บางครั้งถ้าความห่างเหินจะเป็นอุปสรรค
คำว่าแอบรักอาจจะไม่ทำให้ทรมาน
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 1
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com