chomjun.com

จันทร์เหงา

จันทร์เหงาๆ เก็บกลอนเศร้า กลอนน้ำเน่า เรื่องเสียใจ
กลอนคึดถึง บ่นรำพึ่ง ถึงคนไกล
กลอนส่วนนี้เก็บไว้ให้ คนใจโซๆ

ชมจันทร์ | กลอน

 ดาว...จันทร์
ดาวนับล้าน ช่วยกัน...จรัสแดง
ร่วมลงแรง ส่องแสง สู่โลกหล้า
ฤ จะอาจสู้แรง...แสงจันทรา
อนิจา ดาวโศก...โลกมีจันทร์

ดาว คงรอ เดือนดับ...ลับแสงส่อง
แสงเรืองรอง นิดน้อย คิดแข่งขัน
รอวันไหน โลกร้างไร้ ซึ่งแสงจันทร์
ขอให้ฉัน เคียงโลกบ้าง...ดาวรำพึง
ผู้แต่ง: จันทร์คราม
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 1
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com