chomjun.com

จันทร์เหงา

จันทร์เหงาๆ เก็บกลอนเศร้า กลอนน้ำเน่า เรื่องเสียใจ
กลอนคึดถึง บ่นรำพึ่ง ถึงคนไกล
กลอนส่วนนี้เก็บไว้ให้ คนใจโซๆ

ชมจันทร์ | กลอน

 ความเหงาไม่เข้าใครออกใคร แต่มันเข้าแต่ตู
ตะวันแกร่งสอดแสงแรงโดดเดี่ยว
ฉันคนเดียวบนท้องฟ้าน่าอดสู
เปรียบเธอดาวสวยสดใสไม่ไร้คู่
ดาวอื่นอยู่คู่ท้องฟ้าแสนมากมาย
...ความเหงาไม่เข้าใครออกใคร แต่มันเข้าแต่ตู เอย
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com