chomjun.com

จันทร์สีชมพู

จันทร์สีชมพู เก็บกลอนรัก กลอนสดใส
กลอนที่ใครอ่านแล้วโดน โดนเต็มๆ

ชมจันทร์ | กลอน

 คิดถึง # bodyslam
หากนานวันหมอกอุ่นฝันอาจจางหลง
ภาพความจำซักวันอาจจางลง
แต่ยังคงความรู้สึก "รัก" คงเดิม
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com