chomjun.com

จันทร์สีชมพู

จันทร์สีชมพู เก็บกลอนรัก กลอนสดใส
กลอนที่ใครอ่านแล้วโดน โดนเต็มๆ

ชมจันทร์ | กลอน

 
หากเธอเป็นเหมือนความฝัน
ใจฉันคงไม่อยากที่จะตื่น
คงอยากให้โลกนี้มีเพียงแค่กลางคืน
เพื่อให้ทุกนาทีมีเธอยืนอยู่ข้างกาย
ผู้แต่ง: หลานสุนทรภู่
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 3
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com