chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 ง่ายเนาะ - ลำเพลิน วงศกร cover by แนน กนกนภา

จบรักง่ายยากลืมง่ายใครถูกทิ้ง
คนรักจริงง่ายบอกทิ้งเพียงลมหาย
รักข้ามปีปิดบัญชีทำง่ายดาย
เจ็บง่ายๆเพียงสามคำ ‘เราเลิกกัน‘ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com