chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 อย่าหยุดเรียนรู้
การเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุด
ถึงแม้หยุดที่ใครแล้วหัวใจ
แต่ยังต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
...อย่าหยุดเรียนรู้
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com