chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 กีตาร์มี Major คอร์ด
กีตาร์มี Major คอร์ดตามนี้ ABCDEFG
ก็เพิ่งมานึกว่าทำไมที่เล่นๆมันมีแต่เพลงเศร้า

A = Alone ไม่มีคู่
B = Break ค่าแปรผันตรงของสมการ ความรักเท่ากับอะไร
C = Cache รักที่เคยมีมันเป็นเพียงชั่วคราว
D = Dark อยู่กับความมืด (ไม่ใช่ดำนะ)
E = Emulator เป็นเพียงแค่ตัวจำลอง ไม่ใช่ตัวจริง
F = Face ความจริงใจที่ได้จากความรัก
G = Gig ชาตินี้คงไม่มีแฟน

จะมีใครที่เล่นเพลง happy บ้างนะ
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com