chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 ชมจันทร์

ชมจันทร์พร่ำร่ำคำนึงถึงที่มา
หลายปุจฉาถามที่มาชมจันทร์นี้
จะกล่าวถึงคืนๆนึงตอนราตรี
ชมจัทร์นี้เคยชมจันทร์นั่งข้างเธอ

ยามเมื่อผ่านวันเวลาใครคนเปลี่ยน
จันทร์ยังเขียนเรื่องเดิมซ้ำร่ำพร่ำเพ้อ
ทุกวันนี้จันทร์ไม่มีไม่มีเธอ
แต่จันทร์เพ้อเธอดวงใหม่คู่ชมจันทร์

ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com