chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 
ปล่อยน้ำตาล้างให้ลืมกลิ่นความหลัง
ร้องให้ดังให้เสียงกลบใจหวั่นไหว
หนาวให้พอให้มันลึกให้สุดใจ
แหละจำไว้ให้จำไว้เป็นบทเรียน
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com