chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 Thk: Jukkajun Oseki
อยากไปอยู่ในที่ไร้ผู้คน
อยากตะโกนออกไปให้สุดเสียง
แต่ตอนนี้ทำได้ก็แค่เพียง
นอนฟังเสียงถอนใจของตัวเอง

...
ถึงบรรเลงออกเสียงใดตรงไหนเล่า
อาจบรรเทาความปวดร้าวช่วงเปล่งเสียง
ถ้าอยากหายหายขาดได้รู้หนึ่งเพียง
ฟังหนึ่งเสียงคนรู้ใจเข้าใจกัน
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com