chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 14 กุมภา วันรัก วันวาเลนไทม์

นับสิบสามตามอีกหนึ่ง วันสิบสี่
กพ.นี้ วาเลนไทม์ คงสุขสรรต์
ถ้ามีเธอ นั่งใกล้ๆ สบตากัน
จุดเทียนฝัน วันรัก วาเลนไทม์

ตักข้าวจาน ป้อนปากหวาน ทานเป็นคู่
รอบๆดู วิวคลาสสิค ดนตรีใส
พอได้ที่ อยากเอ่ยบอก ความข้างใน
ความในใจ ที่รักเธอ ‘แต่งงานกัน‘
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com