chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 รัก

คำว่า \‘รัก\‘ สั้นแต่มากความหมาย
สุดบรรยายให้เฉพาะหรือเหมาะสม
ที่สำคัญ \‘รัก\‘ คือสิ่งน่าชื่นชม
น่าภิรมย์ยินดีถ้ามี \‘เธอ\‘

หาก \‘รัก\‘ นั้นไม่มีเธอข้างๆ
คงอ้างว้างหนาวหัวใจดังเสนอ
ไม่เถียงหรอกเพราะก็เคยยังเคยเจอ
คำว่าเธอ \‘รัก\‘ เสมอ ไม่เคยลืม

ref: K.Jukkajun Oseki
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com