chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 หัวใจไม่มีมือ - สเตอร์ ( Ster )
ทำดีสักกี่ครั้ง
ไม่อาจรั้งยื้อยั้งเธอไว้ได้

ร้องไห้จากวันนี้จนวันตาย
ผลสุดท้าย...เธอก็ไม่ได้อยู่กับเรา

อยากยื้ออยากฉุดรั้ง
แต่ทุกครั้งรั้งแต่เศร้า

อยากโอบกอดเธอเบาๆ
มีแต่เหงาอยู่รอบข้างพร้อมน้ำตา

ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com