chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 ฟ้ากับเหว - เสือ ธนพล
ไม่อยากดึงเธอลงมา
ไม่อาจเอื้อมฟ้าลงสู่เหว
เจ็บมืดสุขเพราะชาติก่อนเราคงเลว
เกิดใต้เหวรักดอกฟ้าน่าเศร้าใจ

ขอบคุณความรู้สึกดี
ดอกฟ้ามีใยห่วงหารักห่วงให้
น้ำตาสุขเห็นคนรักพ้นต่อไป
ฉันทำได้คงทำได้เท่านี้เอง

ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com