chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 ให้ถูกคน...
จงเห็นค่า ‘คนที่‘ ทำให้รู้สึกว่า ‘ตัวเองมีค่า‘
และจงเฉยชากับใครบางคน ‘ที่ไม่เคยเห็นค่าในตัวเรา‘

CR: สมาคมเหงามา-เหงาไป มาช่วยกันแบ่งปันความเหงา
ผู้แต่ง: จันทร์คราม
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 1
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com