chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 รอรัก - แคนลำโขง
ยามเย็นค่ำตะวันสูงล้ำเปลี่ยนเป็นแดงก่ำเตรียมโบกลา.......เหงา
วันเวลาผ่านไปอย่างไร้จุดหมายกับใจที่คว้างเคว้ง.......เหงามาก
มองเห็นนกที่บินโบกกลับรังเดียวดายมองแล้วแสนวังเวง.......มีแตเราคนเดียว
ต่อแต่นี้คงเหลือแต่เราเอง ก็คงมีแต่เราเอง ร้องเพลง.......ร้องเพลงรอ

ต้องอยู่โดยไร้ซึ่งเธอ
ฉันต้องเพ้อเหมือนเป็นไข้
หมดเรี่ยวแรงแข็งใจ.......สุดคว้างเคว้ง
ร้องเพลงรอ

ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com