chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 หญ้ายังคงเอนไหว
หญ้ายังคงเอนไหว
หัวใจยังคงอ่อนพริ้ว
ความหลังที่เคยสร้างรอยริ้ว
จิบเบียร์ชิวๆให้ชาใจ

แม้งมงายมีได้ไม่จมฝัง
แม้ว่ายังหยัดสู้ยืนไม่ได้
สุขเล็กน้อยช้ำไม่นิดชีวิตไง
อยู่ต่อไปรอสายลมพัดสักวัน

...สายลมแห่งความรัก

ชมจันทร์-หญ้ายังคงเอนไหว
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com