chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 บ่คิดฮอดเจ้าดอก
บ่คิดฮอด เจ้าจักหน่อย แต่ใจลอย มื้อละร้อยเทื่อ
เหลียวขึ้นเมือ เบิ่งฟ้า เห็นแต่หน้า เจ้าสู่ยาม
บ่คิดฮอดเจ้าซ้ำ แต่ อกระกำ บ้าป่วง
บ่เห็นหน้าพุ่มพวง บ่เห็นฮอยน้องยิ้ม ย้านเป็นบ้า ป่วยตาย


ผู้แต่ง: korn
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com