chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 เศษหัวใจ
“เศษสลึง”พึงเก็บมีคุณค่า
“เศษเวลา”เสียสละมีความหมาย
“เศษสมอง”ไม่เคยจำเลยคุณควาย
“เศษหัวใจ”อย่างมึงเขาไม่แล
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 1
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com