chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 ลาจาก
แม้ความรักมากมายสักเพียงไหน
ความทรงจำข้างในมากเกินเก็บ
ยอมหันหลังโอบแขนรับความหนาวเหน็บ
ต้องยอมเจ็บเพียงให้เค้า \‘มีความสุข\‘
ผู้แต่ง: แมวน้อย
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 2
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com