chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 ไทยทำได้ไทยช่วยกันยามสบภัย
ใต้แผ่นฟ้าผืนนภาธาราถม
แผ่นดินจมแสนสุดล้าไทยสหาย
บ้างบะหมี่อาหารแห้งกระสอบทราย
ไทยทำได้ไทยช่วยกันยามสบภัย
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com