chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับคนรวย คือ \‘เวลา\‘
สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับคนรวย คือ \‘เวลา\‘
เรามอบสิ่งมีค่าที่สุดสิ่งนี้ให้กับคนที่รักเราที่สุดหรือยัง
\‘พ่อกะแม่\‘
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 1
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com