chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 คิดถึงกันบ้างไหม
คิดถึงกันบ้างไหมใครคนอ่าน
คนเคยผ่านความหลังยังห่วงหา
ฉันคิดถึ๊งคิดถึงเธอทุกเวลา
แม้หลับตายังนอนฝันคิดถึงเธอ
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 2
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com