chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 ฝนมันแรง
กวาดสายตาไร้ดาราช้ำชอกอก
ดั่งลูกนกหลงรังที่พักหมาย
ทำงานอยู่หงิกๆใช่เพราะนาย
พูดอายๆกลับไม่ได้ฝนมันแรง
(ตกปรอยๆตูกลับแน่ T_T )
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 1
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com