chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 
เธออาจเกิดมาเพื่อเขาใครอื่น
เราได้เพียงยืนแหงนมองเท่านั้น
ดาวก็ยังเป็นดาวทุกวัน ไม่ใช่ของเรา
http://www.youtube.com/watch?v=ypgKyqk4vdo
\‘ดาว\‘มีให้ดู \‘ดาว\‘ มีให้คิดถึง \‘เท่านั้น\‘
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com