chomjun.com

ชมจันทร์ | กลอน

 When You\‘re Gone
เมื่อเธอจากไป
ส่วนหนึ่งของหัวใจชั้นได้หายไป
เมื่อเธอจากไป
สิ่งที่ฉันเคยเป็นได้ขาดหายไปเช่นกัน
เมื่อเธอจากไป
คำที่ฉันต้องการได้ยินเพื่อให้ผ่านคืนวัน
และให้ฉันรู้สึกดีขึ้น
\‘ฉันคิดถึงเธอ\‘

http://www.youtube.com/watch?v=0G3_kG5FFfQ
ผู้แต่ง: เตียงนอน@ชมจันทร์
 
จำนวนผู้ถูกใจ: 0
 
 
 
 
 
 
ชมจันทร์ดอทคอมขอสงวนลิขสิทธิ์กลอนทั้งหมดในเว็บไซต์ที่แต่งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนกลอนที่เพื่อนๆชมจันทร์ได้แต่งขึ้นเองเพื่อสิทธิของผู้แต่ง ทั้งนี้ไม่นับในส่วนของกลอนที่ทางเพื่อนๆชมจันทร์ได้ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น


chomjun.com